torsdag 20 november 2014

För en grön ekonomi - lär av exportmisslyckandet


Åttonde och sista kapitlet i Robert Falcks bok Smarta sopor handlar om att vi bör lära oss av exportmisslyckandet för en grön ekonomi. Falck menar att en hållbar grön världsekonomi handlar om att maximalt rationalisera resursanvändning, inte mer av skyddad lokal självförsörjning. "Svenska exportframgångar kräver att både de som styr och arbetar i kommuner och kommunala bolag tänker om och ser bortom kommungränserna. Så kan de förvalta medborgarnas investeringar på bästa sätt och bidra till en bättre värld. Det handlar inte om ideellt bistånd utan om lönsam affärsverksamhet." Falck avslutar med att skriva att en skarp och smartare avfallspolitik, som han har skissat i boken, vore en rejäl men ändå relativt enkel nystart.


Miljön&vardagen delar med sig av lite trevlig höstläsning några torsdagar framöver där vi fokuserar lite extra på den ibland lite bortglömda men viktiga avfallsfrågan genom att ta upp lite från varje kapitel från Robert Falcks Smarta Sopor - världens avfallsutmaning och vår chans. En bok där problem och visionära lösning pekas ut. Se även tidigare inlägg: http://www.miljonochvardagen.blogspot.se/2014/09/varfor-bry-sig.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar