söndag 23 november 2014

Veckans klimatnyhet

Från Westander Klimat & Energi


Ny studie: Vindkraft billigast att bygga nytt
En ny studie från Elforsk visar att om elcertifikat räknas med i kalkylen så är vindkraft den billigaste nya elproduktionen på land, skriver NyTeknik.

Elforsk har beräknat vad el från olika nyproducerade anläggningar kostar, och då kommit fram till att el från landbaserad vindkraft hamnar strax under 40 öre per kWh. Vattenkraft är den näst billigaste elen på drygt 40 öre per kWh. Om elcertifikat och skatter inte räknas in ger kolkraft dock fortfarande den billigaste elen.

Läs rapporten på Elforsks hemsida: El från nya och framtida anläggningar

NyTeknik: Vindkraft billigast att bygga nytt

Energinyheter.se: Produktionskostnaden för el från vind- och vattenkraft billigast


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar