söndag 11 maj 2014

Veckans klimatnyhet

Från Westander Klimat och Energi

Fortsatt starkt stöd för vindkraft
Trots att vindkraften fyrdubblats vill 61 procent av svenskarna att vi ska ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör i dag och 23 procent vill att vi ska satsa lika mycket. Bara 10 procent vill att vi ska satsa mindre eller inget alls. Det framgår av SOM-institutets årliga energimätning.

– Politikerna bör veta att det är åtta gånger så många som vill öka eller fortsätta satsningen på vindkraft, jämfört med hur många som vill dra ned på takten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

Hela 81 procent vill ”satsa mer” än i dag på solenergi, 61 procent på vindkraft, 58 procent på vågkraft, 48 procent på biobränslen, 41 procent på vattenkraft, 20 procent på fossil-/naturgas, 12 procent på kärnkraft och 2 procent på kol.

SOM-studien visar också att andelen som vill bygga nya kärnkraftverk blir färre och färre. År 2010 var det 44 procent som ville bygga nya reaktorer när de nuvarande tjänat ut, medan 39 procent på kort eller lång sikt helt ville avveckla kärnkraften. Nu, hösten 2013, var det enligt SOM bara 33 procent som vill bygga nya reaktorer medan 50 procent vill avveckla kärnkraften.

Läs SOM-rapporten avseende 2013

Läs pressmeddelandet från Svensk Vindenergi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar