söndag 8 mars 2015

Veckans klimatnyhet

Från Westander Klimat & Energi


Så kan Sverige klimatanpassas
Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Det skriver SMHI i ett pressmeddelande om en ny rapport.

Regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser och ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

- Vi ser redan effekterna av klimatförändringarna, bland annat kraftiga skyfall som drabbar såväl enskilda fastighetsägare, kommuner och nationen som helhet. Därför måste tempot i klimatanpassningen höjas, med effektivare och smartare insatser från samhällets alla aktörer. Regeringen har redan tagit initiativ och tillsatt en intern arbetsgrupp för att titta på ansvarsfördelningen, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson i ett uttalande om rapporten.

Läs pressmeddelandet från SMHI

Läs SMHI:s rapport

Läs Åsa Romsons uttalande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar