söndag 22 mars 2015

Veckans klimatnyhet

Från Westander Klimat & Energi


Sveriges väg mot ett nytt klimatavtal i Paris
Regeringen har presenterat en strategi inför klimatmötet i Paris. Samtidigt lämnar regeringen en proposition om ratificering av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, som innebär att Sverige förbinder sig till avtalet om utsläppsminskningar på 20 procent till år 2020, utifrån 1900 års nivåer. Propositionen föreslår också en kassering av 65 miljoner ton utsläppsenheter, skriver miljö- och energidepartementet i ett pressmeddelande.

Strategin ska vägleda Sveriges arbete med klimatfrågan nationellt, inom EU och internationellt fram till klimatmötet i Paris i december, då världens länder ska enas om ett nytt globalt klimatavtal.

Läs pressmeddelandet om strategin

Läs propositionen om Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

Läs strategin inför Paris

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar