söndag 30 mars 2014

Veckans klimatnyhet

Från Westander Klimat och Energi

Fortsatt flest bensinbilar
Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det 4 495 473 personbilar i trafik, det är en ökning med 1,1 procent jämfört med föregående årsskifte. Bensinbilarna fortsätter att dominera och står för 70 procent av beståndet. Detta framgår av Trafikanalys officiella statistik över fordon.

År 2004 var personbilar som kan drivas med ett alternativt drivmedel, såsom etanol, gas eller el, i stort sätt obefintliga. 10 år senare finns det nu närmare 300 000 personbilar som kan drivas med ett alternativt drivmedel, det motsvarar 6,6 procent av beståndet. Trafikarbetet har sedan 2009 legat stabilt på denna nivå, trots att antalet personbilar i trafik stadigt ökar.

– Att de svenska bilarna körs mindre samt att andelen personbilar med ett alternativt drivmedel ökar är positivt i ljuset av den utredning som presenterades innan jul om en fossilberoende fordonsflotta till 2030, men förändringarna av fordonsflottan behöver snabbas på, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Läs Trafikanalys pressmeddelande

Läs också nyhet på SVT: Toppolitikerna väljer ofta bort miljöbilar

Läs också pressmeddelande från SPBI: "Koldioxidutsläppen från drivmedel nu under 21 miljoner ton"

Läs också ETC: Blir Hamburg Europas första bilfria storstad?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar